Zarząd i Rada Fundacji

Zarząd Fundacji:

Małgorzata Długowska-Błach – Prezes Zarządu
Aneta Szubert – Wiceprezes Zarządu

Rada Fundacji:

Stanisław Tokarski – Przewodniczący
Stanisław Więcek
Henryk Tymowski
Jerzy Podsiadło