Fundatorzy

Fundacja Teatru Śląskiego „Wyspiański” utworzona została przez Fundatorów:

 • Stanisława Więcka,
 • Stanisława Tokarskiego,
 • Tomasza Kędziorę,
 • Piotra Piętę,
 • Tadeusza Łapińskiego,
 • Stanisława Waszkiewicza,
 • Jana Wróbla,
 • Pawła Rozkruta,
 • Adama Kołodziejskiego,
 • Tomasza Milewskiego,
 • Henryka Tymowskiego,
 • Andrzeja Warzechę,
 • Jerzego Podsiadło,
 • Jerzego Bergera,
 • Joannę Berger-Kirsz,
 • Danutę Porębską,
 • Ewę Malek-Piotrowską,
 • Janusza Kamińskiego,
 • Leszka Martinka,
 • Jerzego Wcisło,
 • Andrzeja Sapierzyńskiego,
 • Marka Sitarza,
 • Łukasza Siódmoka,
 • Dariusza Daraża,
 • Adama Wąsa,
 • Marka Pałusa,
 • Jerzego Barglika,
 • Andrzeja Kubę,
 • Zbigniewa Czyża,
 • Pawła Buszmana,
 • Jacka Janasa.