Nasza kadra

Zarząd Fundacji:

Aneta Szubert – Prezes Zarządu
Małgorzata Długowska-Błach – Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Czapla-Oslislo – Wiceprezes Zarządu

Rada Fundacji:

Stanisław Tokarski – Przewodniczący
Marek Pałus
Jerzy Podsiadło
Krystyna Szaraniec
Stanisław Więcek