Aukcja obrazów i pomoc dla artystów z Ukrainy

Dzięki Fundacji artystka Janina Janowska-Grabowska przekazała na aukcję charytatywną trzy niezwkłe obrazy. Cena wywoławcza jednego obrazu to 2000 zł. Zapraszamy do licytacji na allego!
 
Fundacja wpsierając Teatr Śląski pomaga Ukrainie.
Cały dochód z licytacji zostanie przekazany na sfinansowanie programu rezydencji, skierowanego do artystek i artystów z Ukrainy, organizowanego pod patronatem Forum Dyrektorów Teatrów Województwa Śląskiego.
Aukcja potrwa do 24 kwietnia.
 

„Janina Janicka-Grabowska  w swojej twórczości malarskiej koncentruje się na problematyce ciała i cielesności, które artystka konfrontuje z narracją medycyny, biotechnologii i genetyki. Na tym obszarze artystka opisuje kulturowy proces tabuizacji, fragmentaryzacji i fetyszyzacji ciała w kontekście represyjnych systemów reprezentacji, a także w ostatnim czasie odnosi się do tematyki alienacji młodego pokolenia, które w dobie pandemii przenosi większość swojej aktywności do świata wirtualnego.

Artystka w swoim malarstwie odwołuje się także do doświadczeń fotorealizmu, który jednak nie stanowi u niej przedmiotu metakrytycznej refleksji, ale odnosi się do ciała i jego – tak społecznych, jak i intymnych – zwyczajów oraz rytuałów. Niemniej istotnym wymiarem jest także relacja cielesności i jej wizualnych ekwiwalentów w kulturze popularnej”.

Roman Lewandowski

(Kurator wystawy )