Fundacja składa wnioski o granty do Ministerstwa

Ciężko ostatnio pracujemy, by pozyskać granty na nasze pomysły. Złożyliśmy aż 3 wnioski do programów ministrialnych.

Uff... Kilka nieprzespanych nocy i gotowe! Jako Fundacja staramy się nie tylko pozyskiwać fundatorów, ale i brać udział w programach grantowych. W tym roku złożyliśmy 3 wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Trzymajcie kciuki - jeśli się uda to wyprodukujemy słuchowisko, zorganizujemy kurs dostępności i zagościmy w domach z kulturą! Szczegóły naszych pomysłów poniżej:

  • POKORA – produkcja słuchowiska scenicznego na podstawie spektaklu teatralnego „Pokora” we współpracy z Teatrem Śląskim, które będzie dostępne do odsłuchu online bezpłatnie przez okres 2 lat od premiery. Słuchowisko dzięki bezpłatnej formule online ma prezentować i popularyzować artystyczny dorobek Teatru Śląskiego i jedną z najważniejszych ostatnich prapremier poza siedzibą (zasięg ogólnopolski) oraz być propozycją dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Produkcja zakłada udział ponad 30 osób z zespołu aktorskiego z kilku prestiżowych teatrów w Polsce (Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Teatr Śląski w Katowicach.)
  • DIALOGI NA 4 NOGI – społeczno-artystyczny projekt składający się z cyklu 10 spotkań w prywatnych mieszkaniach, domach lub ogrodach widzów z miejscowości pozbawionych teatru oraz instytucji kultury z województwa śląskiego. Artyści i gospodarze siadają przy wspólnym stole, by razem podzielić się rolami, odczytać napisaną specjalnie na potrzeby projektu przez Zbigniewa Rokitę sztukę i następnie porozmawiać na jej temat przy wspólnym posiłku. Projekt zakłada odwrócenie tradycyjnego modelu odbioru w kulturze – to artyści i teatr przyjeżdżają do wybranej rodziny i jej sąsiadów. To widzowie stają się współtwórcami wydarzenia na równi z artystami zawodowymi.
  • ART FOR ALL! (SZTUKA DLA WSZYSTKICH) 1 kurs podnoszący kwalifikacje z zakresu dostępności dla 20 pracowników kadry kultury (1 zgłoszony pracownik z instytucji) zakończony 20 różnorodnymi dostępnymi wydarzeniami/propozycjami repertuarowymi w 20 instytucjach publicznych w woj. Śląskim, powstałymi wg scenariuszy przeszkolonych pracowników w zakresie audiodeskrypcji i dostępności. 20 wydarzeń będzie dzięki zadaniu po raz pierwszy dostosowane merytorycznie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizację 20 zadań poprzedzi profesjonalny kurs, by dzięki zdobytej wiedzy przygotować dostęp do wybranych dzieł sztuki/wydarzeń. Tak skonstruowany projekt umożliwiający dokształcenie pracowników z sektora kultury pozwoli, by ich nowe kompetencje po zakończeniu zadania były od razu zrealizowane w praktyce i były wykorzystywane w instytucjach w przyszłości, zamiast zatrudniania dodatkowych ekspertów z zakresu dostępności na zasadach outsourcingu.